Manager Online - science

  Dustboy เครื่องวัดฝุ่นบอกให้รู้หมอกจางๆ หรือควัน


  ถ้าอยู่ในรถหรือมองผ่านกระจกอาคาร เราอาจแยกไม่ออกว่าสิ่งที่คลุมเมืองนั้นคือ "หมอก" หรือ...

  ถ้าอยู่ในรถหรือมองผ่านกระจกอาคาร เราอาจแยกไม่ออกว่าสิ่งที่คลุมเมืองนั้นคือ "หมอก" หรือ "ควัน" แต่ Dustboy เครื่องวัดปริมาณฝุ่นช่วยรายงานสถานการณ์ฝุ่นที่เล็กระดับ PM 2.5 ได้รายนาทีหรือวินาที ซึ่งเป็นข้อมูลให้เราได้เตรียมรับมือและใส

  รู้ไหมว่า...ทั่วโลกจุดธูปปล่อย CO2 ปีละไม่ต่ำกว่า 3.25 ล้านกิโลกรัม


  วช.ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

  วช.ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนา เรื่อง “ธูป...ทำบุญ...ผลต่อสุขภาพ...มะเร็ง???” พร้อมแนวทางการรับมือฝุ่น PM 2.5 ในเชิงรุก

  สำลัก


  การชิงเผาทุ่งหญ้าแห้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก...

  การชิงเผาทุ่งหญ้าแห้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก เกิดขึ้นเป็นประจำเพราะเป็นเรื่องต้องทำสำหรับการจัดการพื้นที่ทุ่งหญ้าเพื่อสัตว์ป่า

  จิสด้า-มหิดลผลักดันการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีอวกาศ


  จิสด้า จับมือ มหิดลผลักดันการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ...

  จิสด้า จับมือ มหิดลผลักดันการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

  ลุยแดนน้ำแข็งหาผลกระทบโลกร้อนต่อมหาสมุทร


  นักวิจัยเปลี่ยนดินแดนในที่ห่างไกล และไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนมากที่สุดในโลก...

  นักวิจัยเปลี่ยนดินแดนในที่ห่างไกล และไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนมากที่สุดในโลก ให้กลายเป็น “ห้องแล็บกลางแจ้ง” เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร

  ขยายผลงานวิจัยเครื่องเอกซเรย์ฟันสามมิติให้ 2 รพ.ในกรุงเทพฯ


  กทม.จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม...

  กทม.จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม “เดนตีสแกน”

  จัดแข่งขันใช้ภูมิสารสนเทศจัดการภาคการเกษตร


  จิสด้าและพันธมิตรจัดแข่งขันใช้ภูมิสารสนเทศจัดการภาคการเกษตร...

  จิสด้าและพันธมิตรจัดแข่งขันใช้ภูมิสารสนเทศจัดการภาคการเกษตร ใช้ระบบพิกัดดาวเทียมเพื่อการนำทางระบุพิกัดในการทำงานของเครื่องยนต์

  วช.ชูความสำเร็จปลาร้าปลาส้มลดพยาธิใบไม้ตับ


  วช.ชูความสำเร็จปลาร้าปลาส้มลดพยาธิใบไม้ตับ จากงานวิจัยโครงการท้าทายไทย ณ อำเภอปากช่อง...

  วช.ชูความสำเร็จปลาร้าปลาส้มลดพยาธิใบไม้ตับ จากงานวิจัยโครงการท้าทายไทย ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  5 นวัตกรรมแปลงร่าง “ข้าวไทย”


  ส่อง 5 นวัตกรรมแปลงร่าง "ข้าวไทย" สู่อินโนเวชันล้ำสมัย ปลุกไอเดียธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ด้วย...

  ส่อง 5 นวัตกรรมแปลงร่าง "ข้าวไทย" สู่อินโนเวชันล้ำสมัย ปลุกไอเดียธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ด้วย "ความแตกต่าง"

  จากมะเขือเทศป่าถึงซูเปอร์มะเขือเทศ


  มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Solanaceae ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง...

  มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Solanaceae ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า tomatoคำๆ นี้ได้แปลงมาจากคำ tamatl ในภาษา Nahua ของชาว Aztec อีกทอดหนึ่ง